Aktivitetar framover

Vi har dessverre ikkje mulighet til å samlast til gudstenester eller møter før tidlegast etter 14.april

Det betyr at alle gudstenester og andre samlingar med fysisk oppmøte for vaksne blir avlyste(også Pusterom og Lovsong og bøn). Vi har mulighet til å gjennomføre dåpsgudstenester og vigsle med inntil 20 deltakarar. Ta kontakt om de har behov for dette. Gravferder kan gjennomførast for inntil 50 deltakarar.

For alle arrangement må vi no halde 2m avstand til kvarandre innandørs eller bruke munnbind.

Digitale ressursar og alternative opplegg vil bli kunngjort på denne sida og på facebooksida til menigheten.

 

Aktivitetar for barn og ungdom under 20:

Barn og ungdom under 20 år har fått noko meir friheit i forhold til innstrammingane vi fekk 23.mars. For desse aktivitetane gjeld dei same reglane som før, frå 19.01.21.

Speidar, Konfirmant, TNT, Fx og Awana vil difor halde fram aktivitetane når det let seg gjere i forhold til leiarkapasitet, smittevernrutinar m.v.

Informasjon kjem i kalenderen her på nettsida og på facebooksidene til dei ulike tiltaka.

 

Innom for første gang?!!

Det er alltid kjekt å bli kjent med nye menneske. Vi gledar oss over alle som kjem til kyrkja vår. Du er hjerteleg velkommen til å vere ein del av vårt fellesskap.

Herøy Frikyrkje ynskjer å vere ein stad der du kan kjenne at du høyrer til.

På denne sida kan du lese meir om kven vi er,
og finne ut kva møtepunkt og aktivitetar vi har.

Kom gjerne innom, eller ta kontakt her:

Ny her?     Ta kontakt her

Powered by Cornerstone