Konfirmant I Herøy Frikyrkje

Lyst å konfirmere deg i Herøy Frikyrkje? Klart du kan!

Vi ynskjer å bli kjend med deg. Vi vil dele oppturar, nedturar og mange fine augeblikk ilag det komande året. Målet for konfirmanttida er at du som konfirmant skal bli betre kjend med deg sjølv, med dei andre konfirmantane, med kyrkja og med Jesus.

Informasjon om konfirmantåret: Vi har lyst å vise fram årets konfirmantar og dette gjer vi på presentasjonsgudstenesta som skal vere i september i Herøy Frikyrkje.

Vi legg til rette for tre turar i løpet av året. Ei helg med bli-kjent-tur i nærområdet, ein dag på Alive-festival i Ulsteinvik og ein helgetur til Impulsfestivalen i Trondheim. I år tek vi atterhald om at turane kan gjennomførast i tråd med smittevernreglar.

Konfirmantane er med på den årlege fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp og går med bøsse ilag med ein vaksen. Dette samarbeider vi med Herøy kyrkje om. Aksjonen kan verte digital p.g.a smittevern.

Vi legg opp til konfirmantsamling annakvar måndag kl. 18.00 til 20.00. Konfirmantforeldra deler på å ha ansvar for matservering på samlingane (dersom smittevernreglane tillet det). Konfirmantsamlingar kan verte digitale dersom naudsynt.

Det vil vere ei gudsteneste konfirmantane har ansvar for i løpet av året og vi ynskjer at konfirmantane møter på minst fire andre gudstenester. Vi ynskjer også at konfirmantane møter på fire fx ungdomskveldar. Konfirmasjonshelga vil vere siste helga i april:

Laurdag 29. og søndag 30. april 2023.

Pris for konfirmantåret er 2000 kr. Vi ynskjer å legge til rette for at alle kan vere med! Dersom kostnaden er ei utfordring, ta kontakt. (Prisen justerast ned om turar ikkje kan gjennomførast).

Nokon trur ein er nøydd å vere medlem for å vere konfirmant hjå oss. Det treng du ikkje. Du er velkomen til å vere konfirmant hjå oss uansett

Powered by Cornerstone