Bli med i ei smågruppe!

I Herøy Frikyrkje ønskar vi alle velkomne til å bli med i ei smågruppe. 

Smågrupper er mindre fellesskap i meinigheita der vi deler liv og tru, blir betre kjent med kvarandre og ber for kvarandre. Ei smågruppe kan hjelpe menneske til eit aktivt liv i tru, og vi meiner det er verdifullt å saman rette blikket mot Jesus i løpet av veka.

Smågrupper er for kyrkjevante, kyrkjeframande, erfarne truande, og for deg som er nysgjerrig på tru.

 

Smågruppesamlinga:

 • Søke og tilbe Gud saman
 • Dele Guds ord og lytte til kva Gud har å seie til oss
 • Bry oss om kvarandre og bygge relasjon
 • Snakke om korleis trua vår kan nå ut til menneska vi møter i kvardagen
 • Fokusere på det større fellesskapet vi er ein del av

 

Praktisk informasjon om gruppene

 • Grupper på 6-8 personar
 • Kvinne og mannegrupper
 • Opne grupper – alltid plass
 • Gruppedeling er eit grunnprinsipp
 • Leiar og nestleiar
 • Varigheit: ca 2 timar
 • Møtast 1-2 g. pr. mnd
 • Kan møtast i heimane, eventuelt i kyrkja når denne er ledig
 • Enkel mat er frivillig

 

Påmelding her

Powered by Cornerstone