Taler/Tale/sermon 14.mars 2021

Tale/sermon 14.mars 2021

14.03.2021

Live opptak av tale frå Stephen Thomas på gudstenesten 14.mars 2021. Talen er simultanoversett av May Myren.

Live recording from the Church meeting 28.feb with Stephen Thomas. Translation to norwegian by May Myren.

Link til song som Stephen viser til i preika/link to the song Stephen is talking about in his sermon: https://www.youtube.com/watch?v=TNa0Xbu66To

Powered by Cornerstone