Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse barne- og familiearbeidar i 50% stilling:

Herøy Frikyrkje leitar etter deg som er glad i barn og glad i Jesus, og som vil kombinere dette i arbeidskvardagen.

 

Du har lyst og evne til:

 • Å leie og vidareutvikle barne- og familiearbeidet vårt i ein kyrkjelyd som er i vekst 
 • Å støtte og utruste familiar til tru i heimen
 • Å bruke interesser og ferdigheiter til å skape aktivitetar for og med barna og familiane deira

 

Vi har:

 • Mange barn og tweens som møter til Awana søndagsskule og tweenskveld.
 • Ein kyrkjelyd med mange frivillige som er klar til innsats.
 • Moderne kyrkjebygg midt i sentrum.
 • Ein kyrkjelyd med rundt 450 medlemmar og variert tilbod til barn, ungdom og vaksne.
 • Ein stab med pastor (100%), ungdomsarbeidar (100%), og kontormedarbeidar (40%).

 

Kvalifikasjonar:

 • Har relevant utdanning og/eller erfaring (Erfaring vert vektlagt og kan erstatte formell utdanning).
 • Arbeider strukturert og sjølvstendig.
 • Har evne til å organisere barne- og familiearbeidet og bygge team.
 • Har gode samarbeidsevner.

 

Hovudoppgåver:

 • Trusopplæring, både gjennom Awana-opplegga og egne samlingar for aldersgrupper gjennom året.
 • Familiegudstenester.
 • Tru i heimen tiltak/opplegg/samlingar.
 • Vere med i team som jobbar med tweensarbeidet.
 • Halde andaktar innimellom i ulike samanhengar for barn og familiar.

 

 

Oppstart hausten 2021 eller etter nærare avtale.
Løn og arbeidsvilkår etter Frikyrkja sitt regulativ.

Send oss ein søknad til: knutmagne@frikyrkja.no

Ved spørsmål: ta kontakt med hovedpastor, Knut Magne Dalsbø, på telefonnummer 413 30 739.

 

Powered by Cornerstone