Stillingsbeskrivelse Barne- og ungdomsarbeidar

Herøy Frikyrkje leitar etter deg som er glad i barn og ungdom, og glad i Jesus, og som vil kombinere dette i arbeidskvardagen.

 

Du har lyst og evne til:

 • Å bruke dine interesser og ferdigheiter til å skape aktivitetar for og med barn og ungdom
 • Å vere med å leie og vidareutvikle barne- og ungdomsarbeidet vårt saman med stab og frivillige

 

Vi har:

 • Eit konfirmantarbeid i vekst som ventar på deg.
 • Spennande vekst i FX-Herøy, vårt ungdomstreff.
 • Ein stor flokk med Tweens.
 • Mange barnefamiliar
 • Ein kyrkjelyd med mange frivillige.
 • Moderne kyrkjebygg midt i sentrum.
 • Ein kyrkjelyd med rundt 450 medlemmar og variert tilbod til barn, ungdom og vaksne.

 

Viktige kvalifikasjonar hos søkjar:

Søkaren må trivast godt saman med barn og ungdom, og vere flink til å bygge relasjonar.

Fordelaktige eigenskapar hos søkjar vil vere:

 • Kreativitet
 • Pedagogiske evner
 • Organisatoriske evner
 • Evne til å arbeide i team

 

Arbeidsoppgåver:

 • Konfirmantarbeid
 • FX-ungdomskveld 
 • T&T- tweens
 • Awana søndagsskule
 • Tru i heimen

Endeleg samansetning av arbeidsoppgåver og storleik på stillinga utarbeidast i fellesskap.

 

Vilkår:

 • Oppstart: etter avtale
 • Søknadsfrist: Åpen
 • Aktuelle kandidatar kallast inn til intervju
 • Søkjaren må vere bekjennande kristen og forholde seg lojalt til Frikyrkja si lære og bibelsyn.

 

Send oss ein søknad til: knutmagne@frikyrkja.no

Ved spørsmål: ta kontakt med hovedpastor, Knut Magne Dalsbø, på telefonnummer 413 30 739 eller mail.

 

 
Powered by Cornerstone