Barne- og ungdomsarbeider

Har du lyst til å jobbe med barn og/eller ungdom?

 

Då håpar vi at du vil vere med på å nå barn og ungdom i Herøy Frikyrkje med bodskapen om Jesus.

Vi lyser ut 20-60% stilling innan barne- og ungdomsarbeid i menigheita vår. 

 

Arbeidsoppgåver:

 

Konfirmantarbeid

Fx-ungdomskveld

T&T Tweens

Awana Søndagsskule

Tru i heimen

 

Endeleg samansetting av arbeidsoppgåver og storleik på stillinga utarbeidast i fellesskap.

 

Søknadsfrist: 01.juli 2023

 

 

Stillingsannonse med meir utførleg omtale av stillinga finn du her.

 

Meir informasjon om Fosnavåg, Herøy kommune og området vi held til i finn du her.

 

For spørsmål: ta kontakt med Hovedpastor i Herøy Frikyrkje, Knut Magne Dalsbø, enten på mail eller telefon(41330739).

Barne- og ungdomsarbeider
Powered by Cornerstone