TnT Tweens

Alle barn i alderen 5.-7.kl er velkommen til å vere med på TNT i Herøy Frikyrkje. Her blir det leik, kiosk, andakt og samtale.

TnT tweens er ein del av Awana søndagsskule.

I T&T (Tro og Trening) blir 10-13-åringer introdusert for kristne sannheter, og hvordan de kan implementere disse i sitt dagligliv. De lærer om misjon og å tjene andre. De får oppleve tilhørighet og lærer hvordan de skal opprettholde positive, nådefylte vennskap. 

Samlingane består av leik, kiosk, andakt og samtaler.

Powered by Cornerstone